گزارش مشکل کارمایکل اس ام اس

در صورتی که با مشکلی در اجرای برنامه مواجه شده اید یا برنامه کرش (متوقف) شده است از طریق فرم زیر ما را در جریان بگذارید.

نام شما

آدرس پست الکترونیکی شما

موضوع

مدل دستگاه شما

شرح مشکل

فایل ضمیمه